Lloguer de casetes modulars per a ubicacions esporàdiques.

Consulteu preu i condicions a info@expogestio.com / 93 666 60 50

CONSULTA PREUS I CONDICIONS PER A LES FIRES D’HIVERN

DESCRIPCIÓ GENERAL

Es tracta d’una construcció senzilla d’una única altura i una superfície màxima de 8 m2, formada per elements estructurals d’acer i tancament de llistons de fusta natural tractada. Aquestes construccions es destinen principalment al lloguer per participar en fires i actes urbans ubicats en grans espais adequats a aquests efectes.

Tipologia geomètrica: Es diferencien dues tipologies, en funció de les dimensions en planta:

  • Model Quiosc 1: 6 m2. Dimensions: 3 x 2 m.
    • Alçada lateral: 2.05 m
    • Alçada central: 2.70 m

INFORME TÈCNIC

Tipologia constructiva:

Construcció temporal d’una alçada, muntable i transportable a partir d’una base estructurada amb perfileria soldada, sobre la qual es fixen els paraments laterals perimetrals ..

Materials bàsics utilitzats: Estructura d’acer galvanitzat i tancaments exteriors i interiors amb llistons de fusta massissa de pi nòrdic de 28 mm de gruix. tots ells disposen del marcatge CE corresponent.

Els dos models disposen de:

– 1 porta a la part posterior de fusta massissa amb pany

– 1 Obertura davantera amb barra i porticons basculant per atendre amb sistema hidràulic de 800 N i pany.

– 2 Obertures laterals amb barra i porticons basculant per atendre amb sistema hidràulic de 600 N i pany.

En els dos models, l’interior està format per un únic espai amb els següents acabats:

– Paviment de fusta de Ecume de 22 mm.

– Sostre protegit amb tauler de fusta de Ecume.

– Acabat amb envernissat amb lasur.

El fàcil muntatge serà realitzat per personal qualificat i no necessitarà de mitjans auxiliars ni eines especials.

INSTAL·LACIONS I ALTRES CARACTERÍSTIQUES

Per al seu correcte funcionament, disposa d’una instal·lació elèctrica formada per un quadre general de comandament i protecció, un punt d’il·luminació format per un fluorescent i tres endolls de 16A. No contempla la instal·lació de fontaneria ni calefacció, ja que es tracta d’una construcció temporal amb un ús determinat, que no requereix d’ocupació fixa, i per tant, no està condicionada a tals efectes.