Gestió integral de firaires i expositors per a reserves d’espai i condicions de contractació.

Una de les gestions més feixugues i a la vegada trascendents per a garantir l’èxit de la fira és la interacció que s’estableix amb els firaires. Aquesta relació comença mesos abans i cal que integri tots els aspectes logístics, legals i comercials de la fira.

El volum de firaires condiciona aquesta gestió que tendeix a ser molt absorvent. Per aquest motiu, fem una gestió integral de l’expositor en totes tramitacions, des de donar informació, passant per la concercció de condicions fins a la facturació.

Serveis

Atenció a firaires

Fem atenció personalitzada al municipi amb horari d’atenció al públic per a comerços i firaires per tal de reforçar el paper de la Fira

Fires Temàtiques

Ambientació d’espais, parades i serveis entorn al motiu de la fira. Recreem Fires Medievals, Fires del Mar, Fires d’Oficis, Fires Modernistes, etc Adaptem el tipus firaires a la temàtica de cada fira amb una cura especial del tipus de productes que ofereixen per tal de garantir una coherència amb la temàtica de cada Fira

Gestió d’espais

Un disseny funcional dels carrers i places és imprescindible per a garantir un bon ús dels espais, per aquest motiu posem especial èmfasi en els marcatges del terra i de la organització i ubicació de cada firare durant els muntatges per tal de garantir un bon funcionament durant les primeres hores de la Fira.