logo fira candeleraEstem treballant per actualitzar les novetats de la Fira de la Candelera 2023, que enguany tindrà lloc el 3, 4 i 5 de febrer. Si us plau, estigues alerta.El més aviat possible publicarem a aquesta pàgina, tots els detalls de la fira i tota la informació al respecte per tramitar la teva inscripció.
Per a qualsevol informació complementària pots enviar un e-mail a candelera@expogestio.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candelera 2022:
171a FIRA DE LA CANDELERA DE MOLINS DE REI: 4, 5 i 6 de febrer de 2022

RESERVA D’ESPAI

La Candelera 2022 es podrà fer de manera presencial, tot i que més reduïda. Degut a les mesures actuals del PROCICAT, el format encara no podrà ser de plena normalitat i, per aquest motiu, hi haurà diversos carrers del recinte firal que no es podran ocupar en la seva totalitat. Això implica que alguns dels expositors habituals, bàsicament del sector d’Artesania, encara no hi podreu participar.

Dels espais afectats per les restriccions es farà una selecció dels expositors participants per part de l’Ajuntament i la organització, basada sobretot en poder oferir als visitants de la Fira la màxima varietat de productes possible i de proximitat territorial. Amb l’objectiu que hi pugui participar un major nombre d’expositors, l’espai màxim autoritzat en les parades d’Artesania serà en la majoria dels casos de 3 metres d’amplada, i en el cas del Planter de 10 metres lineals.

Per sol•licitar espai cal:

 • 1) Registrar-se en aquest enllaç. NO S’ACCEPTARÀ CAP SOL·LICITUD DE SERVEIS PASSAT EL 31 DE DESEMBRE.

  Enllaç: https://expogestio.com/fira-de-la-candelera-2022/inscripcions

 • 2) Una vegada fet el registre, i en el cas que la seva sol·licitud sigui acceptada, rebrà un correu electrònic amb les instruccions per acabar de tancar la seva participació. Si la seva petició fos denegada, també rebrà una notificació.

Atenció: Tingueu en compte que en cas de noves restriccions, l’espai assignat pot veure’s afectat.
 
 

INFORMACIÓ D’INTERÈS

ANUL·LACIÓ DE PARTICIPACIÓ I POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

L’expositor que renunciï a participar la Fira de la Candelera, ha de notificar la seva renúncia a l’organització per escrit 1 mes abans de la data d’inici. En aquest cas es retornarà el 50%, sempre i quan l’expositor hagi abonat el 100% de la seva reserva, condicionat a que l’organització pugui haver venut de nou aquest espai.

Si la renúncia es produeix més tard de la data assenyalada, o no es notifica de la forma anteriorment comentada, l’expositor perdrà el dret d’obtenir qualsevol retorn de la quantitat pagada.

En el cas que l’expositor no hagi pagat la totalitat de l’import abans de la inauguració del certamen o no hagi ocupat l’espai contractat, l’organització podrà cedir l’espai o estand a tercers, sense tenir l’obligació de reemborsar la quantitat abonada com a concepte d’indemnització.

En cas que hi hagi noves restriccions donades per la pandèmia i la fira s’hagués d’anul.lar, es retornaria a tots els expositors el total de l’import pagat.

 

ACREDITACIÓ

La factura proporcionada per l’organització, servirà com a acreditació sempre que coincideixi el titular de la factura amb la identificació de la persona expositora.

També s’haurà d’estar en possessió de la documentació fiscal corresponent de l’activitat, documents que en qualsevol moment podran ésser requerits per l’organització.
 

HORARI FIRA

TOTS ELS SECTORS DE LA FIRA (EXCEPTE FIRA VINS)
DIVENDRES: DE 16:00H A 22:00H
DISSABTE: DE 10:00H A 22:00H
DIUMENGE: DE 10 A 21:00H
FIRA VINS
DIVENDRES: DE 16:00H A 22:30H
DISSABTE: DE 10:00H A 22:30H
DIUMENGE: DE 10 A 21:30H

• No es podrà vendre productes fins que no s’hagi inaugurat oficialment la Fira el divendres a les 16:00h.

• No es tanca al migdia.

• No es podrà accedir al recinte firal amb cap tipus de vehicle per al subministrament de gènere ni als estands ni a les parades durant l’horari de Fira.

• Els vehicles han de ser retirats abans de les 15:00h.

 

HORARI MUNTATGE

TOTS ELS SECTORS (EXCEPTE FIRA DE LES ARTS I BROCANTERS)
DIVENDRES, A PARTIR DE LES 7:00H
FIRA DE LES ARTS I BROCANTERS – CARRER RUIBIÓ I ORS
DIVENDRES A PARTIR DE LES 9:15H

• No està permès accedir amb vehicles a la vorera del passeig del Terraplè, on hi haurà ubicats els estands. El muntatge i desmuntatge s’haurà de fer manipulant les mercaderies des de la calçada.

• L’estacionament de vehicles en el recinte firal queda totalment prohibit.

 

DESMUNTATGE

El desmuntatge es durà a terme de les 21:00h de diumenge de fira fins a les 9:00h de dilluns, moment en què s’haurà d’haver acabat el desmuntatge.

L’espai ocupat haurà de deixar-se en el mateix estat en el qual el va rebre l’expositor. En cas d’observar-se un deteriorament important es passaria càrrec a l’expositor.

Els vehicles d’automoció han d’estar retirats abans de les 7:00 h del matí del dilluns.
 

VIGILÀNCIA

El recinte firal tindrà vigilància nocturna de 22:00h a les 10:00h de divendres, dissabte i diumenge.

L’expositor està obligat a tenir cura del seu estand/parada durant l’horari d’atenció al públic.
 

ASSEGURANÇA

L’organització de la Fira té una assegurança general de Responsabilitat Civil per tot el Recinte Firal. A més cada expositor ha de tenir la seva pròpia Assegurança de Responsabilitat Civil per al seu espai expositor. Tots aquells expositors que no disposin d’una assegurança de Responsabilitat Civil poden contractar la que ofereix l’organització de la Fira. Els expositors són responsables dels productes i instal·lacions que quedin dins la seva parada o estand exterior.

Per això l’organització de la Fira recomana:

 • Assegurar el contingut de la parada o estand amb una pòlissa particular, en cas que l’expositor consideri important l’assegurança del seu gènere.
 • Recollir el gènere sensible de l’interior de les paredes i dels estands cada nit, o bé assegurar-se que quedi perfectament tancada la parada o l’estand.

 

POTÈNCIA ELÈCTRICA

Amb l’objectiu de millorar els serveis als expositors es donarà subministrament elèctric a tots els estands i les parades. Cada estand/parada disposarà d’un endoll de 500 W de potència. Les potències superiors hauran de contractar-se a part, d’acord amb l’organització i amb acceptació prèvia del corresponent pressupost addicional.

Tots els treballs elèctrics hauran de ser obligatòriament realitzats per instal·ladors oficials que estiguin autoritzats per l’organització.

Segons les normes legals vigents, està expressament prohibida tota connexió elèctrica que no estigui degudament protegida.
No estarà permesa la utilització de grups electrògens, ni d’estufes elèctriques.

Per normativa, està totalment prohibit cuinar dintre d’un estand amb GAS BUTÀ O LLENYA (res que faci flama). En aquest sentit, s’haurà de contractar la potència necessària per planxes elèctriques o el que convingui.

 

MEGAFONIA

Només està autoritzada la megafonia general del recinte, controlada per l’organització. Els expositors/venedors amb so podran utilitzar megafonia pròpia dins de l’estand, sempre que no molestin els estands veïns. En cas que no es compleixi aquest requisit, l’organització té la potestat de fer parar el so.
 

RECOLLIDA DE RESIDUS A LA FIRA

Serà imprescindible que es deixin les restes del muntatge/desmuntatge dels estands, així com de la brossa que es generi durant l’esdeveniment en els contenidors que correspongui.
 
Altres consideracions a tenir en compte

 • Durant els dies de la Fira estarem a la seva disposició a l’estand situat a la plaça de la Llibertat.
 • Telèfon d’urgència durant els dies de fira: 676385326.
 • L’organització es reserva el dret a demanar a l’expositor la presentació d’aquella documentació que consideri necessària, en cas de no disposar d’ella, es procedirà a l’expulsió.
 • L’organització no es pot fer responsable d’aquelles circumstàncies o causes de força major no imputables a l’organització, que originin l’ajornament o, fins i tot, la cancel·lació de la Fira.
 • Tot allò que no estigui previst en les precedents normes, serà resolt per l’organització i els expositors hauran d’acceptar les decisions corresponents.
 • No està permès llogar ni traspassar la parada. Els infractors seran expulsats i no podran participar en properes edicions. L’organització podrà expulsar aquell expositor que incompleixi les normes.
 • Cada expositor haurà de dur la factura de la parada/estand, com a acreditació, amb la identificació de la persona que hi figura.

 
 

NORMES ESPECÍFIQUES DE PARTICIPACIÓ

Fira de Planter i Maquinària Agrícola:

1. L’expositor està obligat a protegir amb teles, plàstics o qualsevol altre mitjà adient les façanes dels edificis del recinte del planter, per tal de no embrutar-les.

2. L’expositor està obligat a dipositar les restes d’esporga generades a la Fira en l’espai preparat a tal efecte a la plaça dels Països Catalans.

3. Us recordem que el dissabte de fira se celebrarà el concurs de Planter. Els premis s’entregaran el mateix dia a les 13:30 h a les escales de la plaça de l’Església. Més endavant se’ls farà arribar les bases del Concurs de Planters aprovades pel Comitè Executiu de la Fira de la Candelera de Molins de Rei, que també les podran consultar en els estands d’informació de la Fira.
4. El servei de consigna per als compradors estarà situat a la plaça dels Països Catalans. Els visitants podran comprar els productes a les parades i deixar-los en la consigna, on podran accedir amb el seu vehicle per retirar-los. Aquest servei serà gratuït.
5. El diumenge de fira el planter tancarà la fira a les 20h.
6. L’expositor haurà de vetllar per l’estètica de la parada i la neteja del seu entorn.
7. L’expositor només està autoritzat a vendre els productes que constin en el contracte.
8. No es permet la instal•lació de tómboles, casetes de jocs i bars al recinte, excepte els explícitament autoritzats per l’organització.
 

Restauració i Alimentació:

L’espai/estand haurà de disposar dels elements necessaris per garantir les normatives de higiene i sanitàries corresponents, com protegir amb un vidre o similar els aliments que no vagin envasats.

ÉS OBLIGATORI QUE ELS PREUS AMB L’IVA CORRESPONENT INCLÒS I LES BALANCES, ESTIGUIN EN UN LLOC BEN VISIBLE. TOT AQUELL EXPOSITOR QUE NO COMPLEIXI AQUESTA NORMA, NO PARTICIPARÀ EN PROPERES EDICIONS DE LA FIRA DE LA CANDELERA I PODEN SER EXPULSATS.

 
 

ESTANDS 
 

PARADES


Per regular l’espai disponible, s’estableix les mides de totes les parades d’artesania, alimentació i planter hauran de ser del 2 metres de fons i els metres lineals seran segons marqui a la seva factura.

Així mateix, l’Organització es reserva el dret de limitar el nombre de parades i l’espai o la distribució d’aquestes per motius de seguretat, de totes les sol•licituds.

Es prioritzaran per proximitat i producte, així com les persones participants vinculades al municipi, sempre que s’hagin inscrit dins del termini establert.

Per altre banda, cada parada disposarà d’un endoll de 500 W de potència. Les potències superiors hauran de contractar-se a part, d’acord amb l’organització i amb acceptació prèvia del corresponent pressupost addicional.
 
 

CARPES


Carpa 3×2 de PVC + tarima
Disposarà d’un endoll de 500 W de potència. Les potències superiors hauran de contractar-se a part, d’acord amb l’organització i amb acceptació prèvia del corresponent pressupost addicional
 
 

PLÀNOL GENERAL PER SECTORS


PLÀNOL GENERAL PER SECTORS