La Fira de Sant Feliu de Llobregat 2023

La Fira de Sant Feliu de Llobregat

SANT FELIU DE LLOBREGAT – 12, 13 I 14 DE MAIG DE 2023

 
Cartell La Fira 2023
 

lafira-1
Els propers dies 12, 13 i 14 de maig tornem a celebrar la Fira de Sant Feliu de Llobregat.

Aquest any consolidem el model que vàrem iniciar l’any passat en el qual es fa una aposta clara donant impuls a l’activitat econòmica, comerç, restauració i l’activitat artística local.

La Fira és una bona oportunitat per gaudir d’una ciutat engalanada per l’ocasió que compta amb una Exposició Nacional de Roses referent a Catalunya que arriba a la seva 65a edició i de la qual ens sentim molt orgulloses.

Us convido a viure i a fer de la Fira un reclam per tota la ciutadania.
Moltes gràcies

Loren Rider Jiménez
Regidora d’Activitat Econòmica, Cooperativisme i Ocupació

 
 

INSCRIPCIÓ FIRA 2023

Les sol·licituds ja estan tancades.

 
 

INFORMACIÓ I NORMATIVA FIRA 2023

2.     ADJUDICACIÓ D’ESPAI

L’acceptació o desestimació de les sol•licituds, així com la distribució de la ubicació de cada expositor/a, serà a criteri de l’organització. Es basarà en la disposició per sectors del recinte firal, el producte o els serveis presentats, l’ordre de formalització efectiva de la reserva d’espai, així com la participació en edicions anteriors. En aquest darrer cas però, serà només un motiu a tenir en compte, en cap cas serà un criteri objectiu d’acceptació automàtica.
En casos excepcionals, l’organització es reserva el dret de modificar l’emplaçament de qualsevol expositor/a, atenent els interessos generals de la Fira. Els canvis es notificaran prèviament a les persones i  entitats expositores..

ENTITATS: Es imprescindible que estiguin inscrites al registre municipal de Sant Feliu de Llobregat. Atès que l’espai és limitat, si la demanda excedeix l’espai que es pot ocupar, es farà un sorteig per limitar nombre d’estands per entitat i/o la seva participació.

 

PLÀNOLSECTORS2023_page-0001

 

CONDICIONS DE PAGAMENT I POLÍTICA DE CANCEL-LACIÓ

  • ESTANDS 

    Pagament del 50% a la recepció de la factura. El 50% restant s’haurà de pagar en el venciment que consti a la mateixa factura.

  • CARPES I PARADES

    Pagament del 100% de l’import en el venciment que consti a la factura.

No es permetrà la cessió o el lloguer a tercers d’estands o d’espais al recinte firal. 

L’adjudicació d’espais o serà efectiva fins que s’hagi efectuat el 100% del pagament.

 

L’expositor/a  que renunciï a participar a la Fira un cop acceptada la seva inscripció definitiva, ha de notificar la seva renúncia a l’organització per escrit 1 mes abans de la data d’inici. D’aquesta manera es retornarà al renunciant el 50% del cost de contractació, sempre i quan l’expositor/a  hagi abonat el 100% d’aquest, i evidentment, el seu espai podrà tornar a ser contractat per un altre expositor/a.
Si la renúncia es produeix més tard de la data assenyalada, o no es notifica de la forma anteriorment comentada, l’expositor/a perdrà el dret d’obtenir qualsevol retorn de la quantitat pagada.
En el cas que l’expositor/a no hagi pagat la totalitat de l’import abans de la inauguració del certamen o no hagi ocupat l’espai contractat, l’organització podrà cedir l’espai o estand a tercers, sense tenir l’obligació de reemborsar la quantitat abonada com a concepte d’indemnització.
En cas que la Fira s’hagués d’anul•lar per causes de força major, es retornaria a tots els expositors/es  el total de l’import pagat.
 

 

3.      HORARISARTESANIA, ALIMENTACIÓ, COMERÇ LOCAL, ENTITATS NO RESTAURACIÓ

 

LLIURAMENT DE L’ESTAND

Divendres 12 de maig a les 9h

ACCÉS AL RECINTE AMB VEHICLES

Divendres 12 de maig fins a les 15h

A partir d’aquesta hora el servei de neteja passarà a recollir les deixalles del muntatge.

El subministrament de gènere als stands s’haurà de fer abans de l’obertura al públic.

INAUGURACIÓ

Divendres 12 de maig a les 18h

HORARI DIVENDRES 12 MAIG

De 18 a 21h

HORARI DISSABTE 13  MAIG

De 10 a 21h

HORARI DIUMENGE 14  MAIG

De 10 a 21h

DESMUNTATGE

Diumenge 14 de maig a partir de les 21h

El dilluns 15 de maig no podrá haver cap parada muntada al recinte.

 

 

 

ESTANDS BARRES RESTAURACIÓ, CELLERS I CERVESA ARTESANA
PLAÇA VUIT DE MARÇ I ANSELM CLAVÉ

 

LLIURAMENT DE L’ESTAND

Divendres 12 de maig a les 9h

ACCÉS AL RECINTE AMB VEHICLES

Divendres 12 de maig fins a les 15h

A partir d’aquesta hora el servei de neteja 

passarà a recollir les deixalles del muntatge.

El subministrament de gènere als estands s’haurà de fer abans de l’obertura al públic.

INAUGURACIÓ

Divendres 12de maig a les 18h

HORARI DIVENDRES 12 MAIG

De 18 a 3.30h

HORARI DISSABTE 13 MAIG

De 10 a 3:30h

HORARI DIUMENGE 14  MAIG

De 10 a 22h

DESMUNTATGE

Diumenge 14 de maig a partir
de les 23h

El dilluns 15
de maig no podrà haver cap parada muntada al recinte.

 4.      INFRAESTRUCTURES

ALIMENTACIÓ LOCAL AMB ESTAND: Carrer Carreretes. Estand de fusta 3 x 2 m amb tarima i sense carpa. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda), il·luminació i rètol. No inclou mostrador.

→ El sistema de tancament dels estands no es segur, recomanem recollir el gènere sensible de l’interior cada nit, per tal d’ evitar robatoris o possibles ensurts.

 

ESPAI LLIURE ALIMENTACIÓ: Carrer Carreretes. Parada pròpia, no pot superar els 2 METRES DE FONS. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda).

 

RESTAURACIÓ LOCAL AMB ESTAND: Plaça Vuit  de març. Estand de 3 x 3 m sota carpa extensible amb tarima i magatzem de 3 x 2 m. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda), il·luminació i rètol. No inclou mostrador.

→ El sistema de tancament dels estands no es segur, recomanem recollir el gènere sensible de l’interior cada nit, per tal d’ evitar robatoris o possibles ensurts.

 

RESTAURACIÓ NO LOCAL: Plaça Vuit  de març. Parada pròpia. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda).

 

CELLERS I CERVESES ARTESANES AMB ESTAND: Plaça Vuit de març.  Estand de fusta 3 x 3 m sota carpa extensible amb tartima.
Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda), il·luminació i rètol. No inclou mostrador

→ El sistema de tancament dels estands no es segur, recomanem recollir el gènere sensible de l’interior cada nit, per tal d’ evitar robatoris o possibles ensurts.

 

COMERÇ LOCAL CARPA EXTENSIBLE: Laureà Miró. Carpa 3×3. Inclou punt de llum 500w i rètol No inclou mostradors, taules ni il·luminació.

 

COMERÇ LOCAL AMB ESTAND: Pi i Maragall. Estand de 3 x 2 m sota carpa extensible amb tarima. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda), il·luminació i rètol. No inclou mostrador.

→ El sistema de tancament dels estands no es segur, recomanem recollir el gènere sensible de l’interior cada nit, per tal d’ evitar robatoris o possibles ensurts.

 

ENTITAT LOCAL AMB ESTAND: Anselm Clavé. Estand de 3 x 2 m sota carpa extensible amb tarima. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda), il·luminació i rètol. No inclou mostrador.

→ El sistema de tancament dels estands no es segur, recomanem recollir el gènere sensible de l’interior cada nit, per tal d’ evitar robatoris o possibles ensurts.

 

ENTITAT LOCAL SERVEI DE BAR AMB ESTAND: Anselm Clavé. Estand de 3 x 3 m sota carpa extensible amb tarima i magatzem de 3 x 3 m. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda), il·luminació i rètol. No inclou mostrador.

→El sistema de tancament dels estands no es segur, recomanem recollir el gènere sensible de l’interior cada nit, per tal d’ evitar robatoris o possibles ensurts.

 

ESPAI LLIURE ARTESANIA I ALIMENTACIÓ (local i no local): Anselm Clavé.  Parada pròpia, no pot superar els 2 METRES DE FONS. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda).

Foto estand de fusta 1

Foto estand de fusta 1

 

Foto estand de fusta 2

Foto estand de fusta 2

 

Foto tarima i carpa

Foto tarima i carpa

 

 

5.      ASSEGURANÇA

És obligatori disposar d’assegurança de Responsabilitat Civil. Aquesta pòlissa no inclou assegurança per robatori o danys.

L’organització de la Fira recomana:

 

→ Assegurar el contingut de l’estand/parada amb una pòlissa particular, en cas que
l’expositor consideri important l’assegurança  del seu gènere.

 

→El sistema de tancament dels estands no es segur, recomanem recollir el gènere sensible de l’interior cada nit, per tal d’ evitar robatoris o possibles ensurts.

 

 

6.      ACREDITACIÓ

La factura emesa per part de l’organització als expositors servirà com a acreditació per a identificar-se a la Fira. Aquesta només serà vàlida un cop finalitzi el pagament.

 

7.      VIGILÀNCIA I SEGURETAT

El servei de vigilància de la fira té un caràcter general, ja que vetlla per la seguretat de tot el recinte firal i no garanteix la vigilància de cada estand o parada.

 

8.      POTÈNCIA ELÈCTRICA DELS TENDALS I ESTANDS

La il·luminació dels estands i tendals serà a base de tubillums endollats a una connexió de servei incorporat a mitja alçada per una potència aproximada
de 500 W.

Les potències superiors s’hauran de contractar i comportaran un increment de preu.

Per normativa, està totalment prohibit cuinar dins d’un estand, ja sigui amb GAS BUTÀ o LLENYA (res que faci flama). En aquest sentit, s’haurà de contractar la potència necessària per planxes elèctriques o el que convingui.

 

9.      PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Tots els expositors de La Fira que tinguin a la venda productes alimentaris han de tenir en compte la normativa vigent i totes les certificacions necessàries així com les condicions de manteniment.

És per això que us recordem els REQUISITS BÀSICS del REGLAMENT TÈCNIC SANITARI:

 

FORMACIÓ

S’ha de garantir l’acreditació actualitzada i vigent de formació en higiene i manipulació d’aliments.

AIGUA

Garantia d’higiene de mans i utensilis.
Les parades d’alimentació disposaran d’un punt d’aigua calenta a la zona.

 

PROTECCIÓ

Les parades han d’estar cobertes i els productes protegits de possibles contaminacions externes. S’han de seguir les recomanacions del fabricant del producte en quant a conservació una vegada obert i utilitzat. S’impedirà la incidència directa del sol en els productes a la venda.

 

TEMPERATURA

Els aliments amb temperatura regulada cal que tinguin refrigeració i els prerequisits de control de temperatura. En parades en regim d’autoservei cal usar guants que NO siguin de làtex.

 

NETEJA

Parades netes amb prerequisits de neteja i registre.
Les superfícies de treball seran de fàcil neteja i desinfecció.

 

BONES PRÀCTIQUES

PVP sense punxons. Aliments protegits.
No s’utilitzaran tallants o altres elements de fusta.

S’haurà d’acreditar la procedència dels productes que es posen a la venda (factura de compra)

 

NORMATIVA SOBRE DRETS DEL CONSUMIDOR

·        Tiquet o factura.

·        Ser atès en català o
castellà.

·        Rètols almenys en
català.

·        Les balances han d’ estar en lloc ben visible així com també els preus.

·        És obligatori disposar de fulls de
reclamació tenir cartell que ho indiqui.

 

INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Els expositors que realitzin activitats que comportin la manipulació
d’aliments han de poder facilitar la informació alimentària necessària per identificar els catorze grups d’aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies a les persones consumidores. Des de d’organització es pot facilitar la guia informativa que va editar la Generalitat de Catalunya.

 

NO ES PERMET LA VENDA NI EL SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES DE CAP MENA A MENORS DE 18 ANYS. 

 

És obligatori tenir visible un cartell on consti aquesta norma, l’organització el pot proporcionar.

 

10.   RESIDUS I NETEJA


Queda totalment prohibit el subministrament de gots, plats, coberts o qualsevol article de plàstic que no sigui reutilitzable o biodegradable. Des de l’organització es vetllarà especialment perquè això e es porti a terme.En el reciclatge fem un pas més: És obligatori dipositar els cartons correctament plegats al costat de cada parada tant el dia del muntatge com a la finalització de cada jornada, per permetre la seva recollida segregada i la no saturació dels contenidors de la via pública.

Tant la vaixella per degustacions i restauració, com les bosses i embalatges que s’ofereixin, han de ser reutilitzables o de materials biodegradables.

 

·        S’han de seguir aquestes indicacions per a una bona gestió dels residus:

·        Cartró: s’haurà de deixar correctament doblegat al costat de la parada

·        Envasos: en bosses correctament tancades al costat de la parada

·        Vidre: es dipositarà als contenidors destinats a aquesta fracció. No s’accepta deixar ampolles en caixes.

·        Orgànica: s’haurà de dipositar en els contenidors destinats a aquesta fracció en bosses correctament tancades.

·        Rebuig: s’haurà de dipositar en bosses tancades dintre dels contenidors destinats a aquesta fracció.

 

Queda expressament prohibit deixar garrafes d’oli usat, i altres residus que no siguin els esmentats, ja que en aquest cas cada propietari de l’activitat els ha de gestionar.

 

11.   MEGAFONIA

La megafonia autoritzada només serà la general del recinte, controlada per l’Organització.

 

12.   CONTACTE AMB L’ORGANITZACIÓ

Atenció als expositors:

lafirasantfeliu@expogestio.com  

Tel. 676 385 326

Horari d’oficina: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Contacte durant la Fira (de 9 a 21h.) AL TELÈFON MÒBIL 676 385 326

 

13.   ALTRES

 

·        No es permetrà l’exposició de productes que, per la seva naturalesa, puguin molestar els altres expositors o al públic en general, en especial productes perillosos, insalubres o que puguin deteriorar les
instal·lacions.

·        Els estands han d’estar oberts durant l’horari d’obertura al públic.

·        No es podran utilitzar altaveus ni aparells musicals en els estands dels expositors ni  cap tipus de publicitat que pugui molestar els altres expositors, al veïnat o als visitants de la Fira.

·        És obligatori activar el protocol de “No és NO” en cas d’agressió sexista trucant al telèfon de la policia local 93 666 15 43.

 

La sol·licitud de reserva d’espai o de contractació per participar a la Fira implica l’acceptació d’aquestes Bases Reguladores, que constitueixen el Plec de Condicions de la contractació i, per tant, els expositors estan obligats a complir-les.

 

 

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de 3ers per una millor navegació. Al navegar l'usuari accepta l'ús que en fem. L'usuari pot evitar-ne la generació i eliminar-les a les opcions del navegador. Bloquejar les galetes (cookies) pot implicar que alguns serveis i opcions no funcionin correctament.

ACEPTAR
Aviso de cookies