La Fira de Sant Feliu de Llobregat 2024

Logo Festes Primavera

SANT FELIU DE LLOBREGAT – 10, 11 i 12 DE MAIG DE 2024

 

Regidora FotoEls propers dies 10,11 i 12 de maig se celebren les Festes de Primavera de Sant Feliu de Llobregat que aixopluguen tres activitats de referència: L’Exposició Nacional de Roses, la Fira comercial i industrial i la primera Fira de l’ocupació i la formació.

Per aquest motiu enguany s’han unit esforços per a conciliar el comerç, la indústria, la formació, el treball i la dinamització econòmica de Sant Feliu, capital del Baix Llobregat.

L’ampliació del recinte firal i l’aposta per donar visibilitat a l’activitat econòmica del municipi és ferma. A la plaça de la Vila hi haurà una mostra del comerç local que es vincula al projecte de la moneda local, la Rosa. A la carretera Laureà Miró hi haurà un espai dedicat a la Indústria, la Formació i l’Ocupació i es consolida  l’espai de la plaça del Vuit de març com a mostra de la restauració i activitat artística local.

Les Festes de Primavera son  una bona oportunitat per gaudir d’una ciutat dinàmica i creativa que compta amb l’Exposició Nacional de Roses com a pol d’atracció de visitants, proposta referent a Catalunya  que arriba a la seva 66a edició i de la qual ens sentim molt orgulloses.

Us convido a gaudir de les Festes de Primavera, dels seus espais firals i programa d’activitats, del seu comerç i gastronomia.

Moltes gràcies

Margarita Llongueras Vallés
Regidora de Mercats, fires i turisme

 

INFORMACIÓ I NORMATIVA FIRA 2024

 

1. FORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ LA FIRA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 2024

Si ets una persona, empresa, comerç o entitat interessada en participar com a expositora, si us plau, omple el següent formulari per iniciar la inscripció, tens temps fins el 24 d’abril.

PlÀnolsectors2024 St Feliu

 

2. ADJUDICACIÓ D’ESPAI

L’acceptació o desestimació de les sol•licituds, així com la distribució de la ubicació de cada expositor/a, serà a criteri de l’organització. Es basarà en la disposició per sectors del recinte firal, el producte o els serveis presentats, l’ordre de formalització efectiva de la reserva d’espai, així com la participació en edicions anteriors. En aquest darrer cas però, serà només un motiu a tenir en compte, en cap cas serà un criteri objectiu d’acceptació automàtica.
En casos excepcionals, l’organització es reserva el dret de modificar l’emplaçament de qualsevol expositor/a, atenent els interessos generals de la Fira.
Els canvis es notificaran prèviament a les persones, empreses, comerços i  entitats expositores.

CONDICIONS DE PAGAMENT I POLÍTICA DE CANCEL-LACIÓ

 • Pagament del 100% de l’import en el venciment que consti a la factura.
 • No es permetrà la cessió o el lloguer a tercers d’estands o d’espais al recinte firal.
 • L’adjudicació d’espais no serà efectiva fins que s’hagi efectuat el 100% del pagament.
 • L’expositor/a que renunciï a participar a la Fira un cop acceptada la seva inscripció definitiva, ha de notificar la seva renúncia a l’organització per escrit 15 dies abans de la data d’inici. D’aquesta manera es retornarà al renunciant el 50% del cost de contractació, sempre que l’expositor/a hagi abonat el 100% d’aquest, i evidentment, el seu espai podrà tornar a ser contractat per un altre expositor/a.
 • Si la renúncia es produeix més tard de la data assenyalada, o no es notifica de la forma anteriorment comentada, l’expositor/a perdrà el dret d’obtenir qualsevol retorn de la quantitat pagada.
 • En el cas que l’expositor/a no hagi pagat la totalitat de l’import abans de la inauguració del de l’esdeveniment  o no hagi ocupat l’espai contractat, l’organització podrà cedir l’espai o estand a tercers, sense tenir l’obligació de reemborsar la quantitat abonada com a concepte d’indemnització.
 • En cas que la Fira s’hagués d’anul•lar per causes de força major, es retornaria a tots els expositors/es  el total de l’import pagat.

 

3. HORARIS

 

ARTESANIA, ALIMENTACIÓ, COMERÇ LOCAL, EMPRESES I ENTITATS

MUNTATGE

Divendres 10 de maig a les 9 h

ACCÉS AL RECINTE AMB VEHICLES

Divendres 10 de maig fins a les 15 h

A partir d’aquesta hora el servei de neteja passarà a recollir les deixalles del muntatge.

El subministrament de gènere als estands s’haurà de fer abans de l’obertura al públic.

INAUGURACIÓ

Divendres 10 de maig a les 18 h

HORARI DIVENDRES 10 MAIG

De 18 a 21 h

HORARI DISSABTE 11 MAIG

De 10 a 21 h

HORARI DIUMENGE 12  MAIG

De 10 a 21 h

DESMUNTATGE

Diumenge 12 de maig a partir de les 21 h

El dilluns 13 de maig no podrà haver cap parada muntada al recinte.

 

ESTANDS BARRES RESTAURACIÓ, CELLERS, CERVESA ARTESANA I ENTITATS AMB BARRA

(PLAÇA VUIT DE MARÇ I PÀRQUING CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN)

MUNTATGE

Divendres 10 de maig, a les 9 h

ACCÉS AL RECINTE AMB VEHICLES

Divendres 10 de maig, fins a les 15 h

A partir d’aquesta hora el servei de neteja passarà a recollir les deixalles del muntatge.

El subministrament de gènere als estands s’haurà de fer abans de l’obertura al públic.

INAUGURACIÓ

Divendres 10 de maig, a les 18 h

HORARI DIVENDRES 11 MAIG

De 18 a 3.30 h

HORARI DISSABTE 12 MAIG

De 10 a 3:30 h

HORARI DIUMENGE 13  MAIG

De 10 a 21 h

DESMUNTATGE

Diumenge 12 de maig, a partir de les 22 h

El dilluns 13 de maig no podrà haver cap parada muntada al recinte.

 

 

4. INFRAESTRUCTURES

 

AUTOMOCIÓ: Passeig Nadal/Passeig Bertrand. Espai lliure per exposició d’automoció ( 2,5 m de fons).

CELLERS I CERVESES ARTESANES AMB ESTAND: Plaça Vuit  de març.  Estand de fusta 3 x 3 m sota carpa extensible amb tarima. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda), il·luminació i rètol. No inclou mostrador.

COMERÇ LOCAL O EMPRESA LOCAL AMB ESTAND: Carrer Pi i Maragall. Estand de 3 x 2 m sota carpa extensible amb tarima. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda), il·luminació i rètol. No inclou mostrador.

EMPRESA (NO LOCAL) AMB ESTAND: Carrer Pi i Maragall. Estand de 3 x 2 m sota carpa extensible amb tarima. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda), il·luminació i rètol. No inclou mostrador.

EMPRESA LOCAL I/O ENTITAT LOCAL C. Laureà Miró. Estand de 3 x 2 m sota carpa extensible amb tarima.. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda), il·luminació i rètol. No inclou mostrador.

ENTITAT LOCAL AMB ESTAND: Pg. Bertrand. Estand de 3 x 2 m sota carpa extensible amb tarima. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda), il·luminació i rètol. No inclou mostrador.

ENTITAT LOCAL – SERVEI DE BAR AMB ESTAND: Plaça Vuit  de març. Estand de 3 x 3 m sota carpa extensible amb tarima i magatzem de 3 x 2 m. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda), il·luminació i rètol. No inclou mostrador.

ESPAI LLIURE ALIMENTACIÓ: Carrer Carreretes. Parada pròpia, no pot superar els 2 METRES DE FONS. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda).

ESPAI LLIURE ARTESANIA (local i no local): Pg. Nadal i Vidal i Ribas. Parada pròpia, no pot superar 2 metres de fons.

RESTAURACIÓ LOCAL AMB ESTAND: Plaça Vuit  de març. Estand de 3 x 3 m sota carpa extensible amb tarima i magatzem de 3 x 2 m. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda), il·luminació i rètol. No inclou mostrador.

RESTAURACIÓ NO LOCAL: Plaça Vuit  de març. Parada pròpia. Punt de llum de 500 w (altres potències contractar a banda).

 

ATENCIÓ → El sistema de tancament dels estands/carpes no es segur, recomanem recollir el gènere sensible de l’interior cada nit, per tal d’ evitar robatoris o possibles ensurts.

 

5. ASSEGURANÇA

És obligatori disposar d’assegurança de Responsabilitat Civil. Aquesta pòlissa no inclou assegurança per robatori o danys.

L’organització recomana:

 • Assegurar el contingut de l’estand/parada amb una pòlissa particular, en cas que l’expositor consideri important l’assegurança  del seu gènere.
 • El sistema de tancament dels estands no es segur, recomanem recollir el gènere sensible de l’interior cada nit, per tal d’ evitar robatoris o possibles ensurts.

 

6. ACREDITACIÓ

La factura emesa per part de l’organització als expositors servirà com a acreditació per a identificar-se a la Fira. Aquesta només serà vàlida un cop finalitzi el pagament.

 

7. VIGILÀNCIA I SEGURETAT

El servei de vigilància de la fira té un caràcter general, ja que vetlla per la seguretat de tot el recinte firal i no garanteix la vigilància de cada estand o parada.

 

8. POTÈNCIA ELÈCTRICA DELS TENDALS I ESTANDS

La il·luminació dels estands i tendals serà a base de tubillums endollats a una connexió de servei incorporat a mitja alçada per una potència aproximada de 500 W.

Les potències superiors s’hauran de contractar i comportaran un increment de preu.

 

9. PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Tots els expositors de La Fira que tinguin a la venda productes alimentaris han de tenir en compte la normativa vigent i totes les certificacions necessàries així com les condicions de manteniment.

És per això que us recordem els REQUISITS BÀSICS del REGLAMENT TÈCNIC SANITARI:

 • FORMACIÓ: S’ha de garantir l’acreditació actualitzada i vigent de formació en higiene i manipulació d’aliments.
 • AIGUA: Garantia d’higiene de mans i utensilis. Les parades d’alimentació disposaran d’un punt d’aigua calenta a la zona.
 • PROTECCIÓ: Les parades han d’estar cobertes i els productes protegits de possibles contaminacions externes. S’han de seguir les recomanacions del fabricant del producte en quant a conservació una vegada obert i utilitzat. S’impedirà la incidència directa del sol en els productes a la venda.
 • TEMPERATURA: Els aliments amb temperatura regulada cal que tinguin refrigeració i els prerequisits de control de temperatura. En parades en regim d’autoservei cal usar guants que NO siguin de làtex.
 • NETEJA: Parades netes amb prerequisits de neteja i registre. Les superfícies de treball seran de fàcil neteja i desinfecció.
 • BONES PRÀCTIQUES: PVP sense punxons. Aliments protegits. No s’utilitzaran tallants o altres elements de fusta.
 • S’haurà d’acreditar la procedència dels productes que es posen a la venda (factura de compra)

 

NORMATIVA SOBRE DRETS DEL CONSUMIDOR:

 • Tiquet o factura.
 • Ser atès en català o castellà.
 • Rètols almenys en català.
 • Les balances han d’ estar en lloc ben visible així com també els preus.
 • És obligatori disposar de fulls de reclamació tenir cartell que ho indiqui.

 

INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES: Els expositors que realitzin activitats que comportin la manipulació d’aliments han de poder facilitar la informació alimentària necessària per identificar els catorze grups d’aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies a les persones consumidores. Des de l’organització es pot facilitar la guia informativa que va editar la Generalitat de Catalunya.

 

NO ES PERMET LA VENDA NI EL SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES DE CAP MENA A MENORS DE 18 ANYS. 

És obligatori tenir visible un cartell on consti aquesta norma, l’organització el pot proporcionar

 

10. RESIDUS I NETEJA


Queda totalment prohibit el subministrament de gots, plats, coberts o qualsevol article de plàstic que no sigui reutilitzable o biodegradable. Des de l’organització es vetllarà especialment perquè això  es porti a terme.

És obligatori dipositar els cartons correctament plegats al costat de cada parada tant el dia del muntatge com a la finalització de cada jornada, per permetre la seva recollida segregada i la no saturació dels contenidors de la via pública.

Tant la vaixella per degustacions i restauració, com les bosses i embalatges que s’ofereixin, han de ser reutilitzables o de materials biodegradables. 

 • S’han de seguir aquestes indicacions per a una bona gestió dels residus:
 • Cartró: s’haurà de deixar correctament doblegat al costat de la parada
 • Envasos: en bosses correctament tancades al costat de la parada
 • Vidre: es dipositarà als contenidors destinats a aquesta fracció. No s’accepta deixar ampolles en caixes.
 • Orgànica: s’haurà de dipositar en els contenidors destinats a aquesta fracció en bosses correctament tancades.
 • Rebuig: s’haurà de dipositar en bosses tancades dintre dels contenidors destinats a aquesta fracció.

Queda expressament prohibit deixar garrafes d’oli usat, i altres residus que no siguin els esmentats, ja que en aquest cas cada propietari de l’activitat els ha de gestionar.

 

11. MEGAFONIA

La megafonia autoritzada només serà la general del recinte, controlada per l’Organització.

 

12. CONTACTE AMB L’ORGANITZACIÓ

Atenció als expositors:

lafirasantfeliu@expogestio.com  

Tel. 676 385 326

Horari d’oficina: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Contacte durant la Fira (de 9 a 21 h) AL TELÈFON MÒBIL 676 385 326

 

13. ALTRES

 

 • No es permetrà l’exposició de productes que, per la seva naturalesa, puguin molestar els altres expositors o al públic en general, en especial productes perillosos, insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions.
 • Els estands han d’estar oberts durant l’horari d’obertura al públic.
 • No es podran utilitzar altaveus ni aparells musicals en els estands dels expositors ni  cap tipus de publicitat que pugui molestar els altres expositors, al veïnat o als visitants de la Fira.

  

És obligatori activar el protocol de “No és NO” en cas d’agressió sexista trucant al telèfon de la policia local 93 666 15 43.

 

 

La sol·licitud de reserva d’espai o de contractació per participar a la Fira implica l’acceptació d’aquestes Bases Reguladores, que constitueixen el Plec de Condicions de la contractació i, per tant, els expositors estan obligats a complir-les.

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de 3ers per una millor navegació. Al navegar l'usuari accepta l'ús que en fem. L'usuari pot evitar-ne la generació i eliminar-les a les opcions del navegador. Bloquejar les galetes (cookies) pot implicar que alguns serveis i opcions no funcionin correctament.

ACEPTAR
Aviso de cookies