Un ampli ventall de solucions i opcions per tal de transformar espais firals en epicentres d’activitat social i comercial.

Convertir un espai quotidià en un espai firal no és una tasca simple, cal tenir en compte múltiples variables per a fer possible que l’indret en qüestió esdevingui confortable, diferent, atractiu i segur. A més, cal vetllar per totes les qüestions relacionades amb aspectes funcionals i legals per tal de garantir unes bones sensacions als visitants de la fira.

Des d’expogestió vetllem per a que organitzadors, firaires i visitants interaccionin en harmonia responent al màxim a les seves expectatives i interessos de cadascún.

Serveis

Carpes i estructures modulars

Disposem d’un ampli ventall d’estructures i serveis per a expositors i espectacles per tal de garantir una estada còmode, funcional i visual a mida de les necessitats de cada contractant.

Sonorització i il·luminació

La posada en escena d’una fira és tan important com allò que es programa. Disposem d’un servei de megafonia exterior per a tot l’espai firal (fil musical, avisos i recordatoris) i d’equips de so i llum per als espectacles i presentacions.

Seguretat

Les fires d’exterior tenen unes particularitats estretament vinculades a la gestió de la seguretat. Gestionem els serveis de prevenció i vigilància durant els muntatges, des muntatges i durant el propi esdeveniment.

Serveis de fira

Per tal de garantir una correcta atenció als visitants, instal·lem punts de llum, sanitaris, senyalització i espais de gestió per a expositors per a que tothom estigui ben informat.

Gestió dels plans d’autoprotecció

Fem assessorament per a la elaboració de plans d’autoprotecció necessaris a qualsevol fira